โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ

kb

[1] ฝึกพิมพ์ดีด online ภาษาอังกฤษ

http://www.typingstudy.com/

http://www.learntyping.org/

http://10fastfingers.com/typing-test/english

http://www.typeonline.co.uk/copypractice.php

http://www.bbc.co.uk/schools/typing/

[2] ฝึกพิมพ์ดีด online ภาษาไทย

http://10fastfingers.com/typing-test/thai

http://www.thaiedu.net/typing/

และก็มีโปรแกรมพิมพ์ดีด อังกฤษ – ไทย ให้ท่านดาวน์โหลดด้วย

โปรแกรมที่ 1:เป็นแบบ portable คือใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง ผมไปเจอที่ลิงค์ข้างล่างนี้ให้ดาวน์โหลด  และลองใช้ดูแล้ว ใช้งานได้ดีครับ

http://tinyurl.com/kuk3m67

หรือ http://search.4shared.com/postDownload/OvqcklKu/_____full_.html

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ “BBC Typing Tutor”

ขอขอบคุณ
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:practice-download-typist&catid=71&Itemid=131

Advertisements

ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย

โหลดด่วนๆ ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย สาระนึงมี 2 ชุด ครบถ้วน

https://drive.google.com/open?id=0B6f7xFgy3Z3wSmhyZ3k1ZTNUWnM&authuser=0 (เพิ่มเติม…)

ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET

[1] รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ O-Net 2557

สอบ ก.พ. 57 คลิกที่นี่ ! รายละเอียด

[2] [คลังข้อสอบ Onet จากทรูปลูกปัญหา พร้อมเฉลย คลิก ที่นี่]

[3] ฉบับรวมข้อสอบ Onet ปี 2548-2555

(เพิ่มเติม…)

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2557

ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาอังกฤษ ต1.1

ภาษาอังกฤษ ต2.1

สังคมศึกษา ส4.2

วิทยาศาสตร์ ว6.1

ภาษาไทย ท1.1 ตอน 1

ภาษาไทย ท1.1 ตอน 2

ภาษาไทย ท2.1

ภาษาไทย ท4.1

เตรียมสอบโอเน็ต ป.6 O-NET P.6 by OBEC

วีดิทัศน์สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระ­ดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

วิชาภาษาไทย ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6