ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย

โหลดด่วนๆ ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย สาระนึงมี 2 ชุด ครบถ้วน

https://drive.google.com/open?id=0B6f7xFgy3Z3wSmhyZ3k1ZTNUWnM&authuser=0 (เพิ่มเติม…)

Advertisements

ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET

[1] รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ O-Net 2557

สอบ ก.พ. 57 คลิกที่นี่ ! รายละเอียด

[2] [คลังข้อสอบ Onet จากทรูปลูกปัญหา พร้อมเฉลย คลิก ที่นี่]

[3] ฉบับรวมข้อสอบ Onet ปี 2548-2555

(เพิ่มเติม…)

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2557

ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาอังกฤษ ต1.1

ภาษาอังกฤษ ต2.1

สังคมศึกษา ส4.2

วิทยาศาสตร์ ว6.1

ภาษาไทย ท1.1 ตอน 1

ภาษาไทย ท1.1 ตอน 2

ภาษาไทย ท2.1

ภาษาไทย ท4.1

เตรียมสอบโอเน็ต ป.6 O-NET P.6 by OBEC

วีดิทัศน์สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระ­ดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

วิชาภาษาไทย ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6