โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ

kb

[1] ฝึกพิมพ์ดีด online ภาษาอังกฤษ

http://www.typingstudy.com/

http://www.learntyping.org/

http://10fastfingers.com/typing-test/english

http://www.typeonline.co.uk/copypractice.php

http://www.bbc.co.uk/schools/typing/

[2] ฝึกพิมพ์ดีด online ภาษาไทย

http://10fastfingers.com/typing-test/thai

http://www.thaiedu.net/typing/

และก็มีโปรแกรมพิมพ์ดีด อังกฤษ – ไทย ให้ท่านดาวน์โหลดด้วย

โปรแกรมที่ 1:เป็นแบบ portable คือใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง ผมไปเจอที่ลิงค์ข้างล่างนี้ให้ดาวน์โหลด  และลองใช้ดูแล้ว ใช้งานได้ดีครับ

http://tinyurl.com/kuk3m67

หรือ http://search.4shared.com/postDownload/OvqcklKu/_____full_.html

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ “BBC Typing Tutor”

ขอขอบคุณ
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:practice-download-typist&catid=71&Itemid=131

Advertisements

สื่อการเรียนการสอน E-learning

สื่อการเรียนการสอน E-learning

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เทอม 1
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม
เทอม 2
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เทอม 1
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม
เทอม 2
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เทอม 1
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม
เทอม 2
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFคณิตศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาอังกฤษ
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFภาษาไทย
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFวิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIFสังคม

สื่อการสอนทางไกล ไกลกังวล

https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=291&sid=306

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน ป.1 – ป.3 คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย

https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://202.143.155.36/obeccontent/

ป.1 มีเพิ่มวิชาคอมพิวเตอร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/239

ป.2
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/240

ป.3
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/241

สารานุกรม วิทยาศาสตร์
https://i1.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/262