เตรียมสอบโอเน็ต ป.6 O-NET P.6 by OBEC

วีดิทัศน์สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระ­ดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

วิชาภาษาไทย ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s